Gdzie znajdują zastosowanie kęsiska stalowe?

Elementy z metalu są niezbędne w niemal wszystkich branżach przemysłowych. Zanim jednak będą mogły stać się częścią gotowej konstrukcji, maszyny, urządzenia, pojazdu lub dowolnego produktu, muszą zostać poddane właściwej obróbce. Na ogół oznacza to zmianę geometrii wyrobu hutniczego, a często też jego właściwości użytkowych za sprawą odpowiednich procesów technologicznych obejmujących m.in. obróbkę plastyczną, termiczną lub termiczno-chemiczną.

Jakie są rodzaje wyrobów hutniczych?

Stal opuszcza hutę w postaci półproduktów przeznaczonych do dalszej obróbki w walcowniach, a także zakładach zajmujących się odlewnictwem czy produkcją rozmaitych specjalistycznych materiałów lub narzędzi, a więc wylewek lanych lub pochodzących z odlewania ciągłego. Najczęściej oferowane odbiorcom wyroby hutnicze obejmują elementy przeznaczone do obróbki plastycznej, takie jak kęsiska stalowe o grubości lub średnicy przekraczającej 15 cm oraz mniejsze od nich kęsy z wymiarami poniżej 15 cm. Występują one jako płaskie lub kwadratowe i okrągłe. Z wylewek podczas dalszych prac tworzone są w czasie walcowania pasmowego blachy płaskie lub w kręgach, przerabiane na kształtowniki zimnogięte, a także płyty o większej grubości. Za sprawą walcowania bruzdowego prętów kwadratowych powstają wszelkiego rodzaju kształtowniki stalowe, a z prętów okrągłych w ramach ciągarstwa produkuje się druty albo rury bezszwowe. Przez walcowanie bruzdowe tworzone są też szyny kolejowe.

Jaki jest podział wyrobów stalowych?

Większość wyrobów stalowych używanych w konkretnych zastosowaniach powstaje dzięki procesom walcowania na gorąco dla stopów trudnych w obróbce. W przypadku rur będą to rury bezszwowe lub ze szwem spawanym albo zgrzewanym. Jeżeli chodzi o wyroby długie, to dostępne są m.in. walcówka, grodzice, pręty, w tym profile, pręty okrągłe, kwadratowe i prostokątne lub o innych potrzebnych profilach np. sześciokątne. Wśród wyrobów długich znajduje się też stal budowlana: kształtowniki, szyny oraz kształtowniki specjalne. Wyroby płaskie to płaskowniki, blachy cienkie i grube oraz taśmy. MTM Stal – hurtownia stali jakościowej z Tarnowskich Gór – oferuje różne rodzaje stali zwykłych, do ulepszania cieplnego, narzędziowych i szybkotnących, a ponadto przeznaczonych do nawęglania i ulepszonych cieplnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *