Gdzie znajdują zastosowanie kęsiska stalowe?

Elementy z metalu są niezbędne w niemal wszystkich branżach przemysł -owych. Zanim jednak będą mogły stać się częścią gotowej konstrukcji, maszyny, urządzenia, pojazdu lub dowolnego produktu, muszą zostać poddane właściwej obróbce. Na ogół oznacza to zmianę geometrii wyrobu hutniczego, a często też jego właściwości użytkowych za sprawą odpowiednich procesów technologicznych obejmujących m.in. obróbkę plastyczną, termiczną lub termiczno-chemiczną.

Jakie są rodzaje wyrobów hutniczych?

Stal opuszcza hutę w postaci półproduktów przeznaczonych do dalszej obróbki w walcowniach, a także zakładach zajmujących się odlewnictwem czy produkcją rozmaitych specjalistycznych materiałów lub narzędzi, a więc wylewek lanych lub pochodzących z odlewania ciągłego. Najczęściej oferowane odbiorcom wyroby hutnicze obejmują elementy przeznaczone do obróbki plastycznej, takie jak kęsiska stalowe o grubości lub średnicy przekraczającej 15 cm oraz mniejsze od nich kęsy z wymiarami poniżej 15 cm. Występują one jako płaskie lub kwadratowe i okrągłe. Z wylewek podczas dalszych prac tworzone są w czasie walcowania pasmowego blachy płaskie lub w kręgach, przerabiane na kształtowniki zimnogięte, a także płyty o większej grubości. Za sprawą walcowania bruzdowego prętów kwadratowych powstają wszelkiego rodzaju kształtowniki stalowe, a z prętów okrągłych w ramach ciągarstwa produkuje się druty albo rury bezszwowe. Przez walcowanie bruzdowe tworzone są też szyny kolejowe.

Jaki jest podział wyrobów stalowych?

Większość wyrobów stalowych używanych w konkretnych zastosowaniach powstaje dzięki procesom walcowania na gorąco dla stopów trudnych w obróbce. W przypadku rur będą to rury bezszwowe lub ze szwem spawanym albo zgrzewanym. Jeżeli chodzi o wyroby długie, to dostępne są m.in. walcówka, grodzice, pręty, w tym profile, pręty okrągłe, kwadratowe i prostokątne lub o innych potrzebnych profilach np. sześciokątne. Wśród wyrobów długich znajduje się też stal budowlana: kształtowniki, szyny oraz kształtowniki specjalne. Wyroby płaskie to płaskowniki, blachy cienkie i grube oraz taśmy. MTM Stal – hurtownia stali jakościowej z Tarnowskich Gór – oferuje różne rodzaje stali zwykłych, do ulepszania cieplnego, narzędziowych i szybkotnących, a ponadto przeznaczonych do nawęglania i ulepszonych cieplnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *