Jakie parametry powinny spełniać opakowania foliowe na warzywa i owoce?

Przy sprzedaż -y świeżych warzyw i owoców często stosuje się ich osobne pakowanie. Zabezpiecza to je przed zabrudzeniem, a jednocześnie ułatwia podanie niezbędnych konsumentowi informacji oraz usprawnia określenie ceny dzięki możliwości umieszczenia etykiety z kodem kreskowym. Opakowania pomagają też w przenoszeniu produktów. Nie można jednak zapominać, że ze względów bezpieczeństwa użyte materiały muszą mieć deklaracje zgodności lub stosowny certyfikat.

Co jest ważne w przypadku opakowań na owoce i warzywa?

Świeże owoce i warzywa to produkty, których komórki po zbiorze w znacznej mierze zachowują swoją aktywność, prowadząc choćby intensywne procesy oddychania, co wiąże się z wydzielaniem pewnych ilości wilgoci. W sytuacji, gdy nie znajdzie ona odpowiedniego ujścia, może sprzyjać rozwojowi ognisk pleśni i w krótkim czasie sprawiać, że staną się niezdatne do spożycia. Opakowania foliowe na owoce i warzywa muszą więc być projektowane tak, by gwarantować możliwość swobodnego przepływu powietrza. Rozwiązaniem, które na to pozwala, jest stosowanie folii ze specjalną perforacją. Warto jednak pamiętać, że wyroby do kontaktu z żywnością muszą posiadać certyfikat, że spełniają one obowiązujące wymogi co do rodzaju i ilości związków, jakie mogą przenikać z opakowania do żywności.

Jakie są wymogi formalne co do opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością?

Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością, oferowane np. przez firmę Eurosleeve muszą spełniać przepisy Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W przypadku materiałów syntetycznych istotne są także Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jak również Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2828/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, pochodzących z recyklingu. Wymaga się także, by były zgodne z normami PN-EN 1186-3:2023-01 „Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne” i PN-EN 13130-1:2006 „Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Substancje w tworzywach sztucznych podlegające ograniczeniom”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *