To ona jest potęgi kluczem…

Edukacja jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka. To dzięki niej człowiek może się rozwijać, zdobywać poszczególne szczeble kariery zawodowej, które umożliwią zdobycie awansu i w konsekwencji stanowiska, o którym człowiek marzył. Ambicja jest pozytywnym skutkiem, który powoduje, że naukajest mile widzianą przyjemnością, a nie przymusowym i przykrym obowiązkiem. Szkoła jest miejscem, w której rozwijamy swoją ambicję, w większym i mniejszym stopniu, jednak na jakimkolwiek szczeblu edukacji jest to miejsce nieocenione dla naszego rozwoju.

Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz

Od najmłodszych lat dzieciom jak mantra wpajane są słowa, które mówią o tym, że nauka jest najważniejszym ich obowiązkiem, by zapewnić sobie pewną i dobrą przyszłość. To prawda, edukacja jest okresem wolnych od trosk i zmartwień, a „czym skorupka za młodu nasiąknie…” tym lepiej dla ucznia. Mózg osoby młodej jest na tyle chłonny, że łatwiej przyswaja wszystkie przekazywane wiadomości. Dodatkowo, pozyskane wiadomości można w prosty sposób zastosować w praktyce.
Wszystkie szczeble edukacji są ważne, a szkoła powinna być odpowiednim miejscem, by pogłębiać umiejętności teoretyczne, ale również praktyczne, które są najważniejsze z punktu widzenia przyszłego zatrudnienia. Odpowiedni poziom wykształcenia jest ważny w życiu dorosłym, by sprostać wymaganiom podczas rekrutacji do wymarzonej przez nas pracy.

Domowa edukacja – czy ma to sens?

Naprzeciw standardowej edukacji w murach szkolnych staje edukacja domowa, która staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem dla kulejącego systemu szkolnictwa. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które mają wystarczająco dużo czasu, by poświęcić go dla swoich dzieci. Polega na przyswajaniu materiału przez dziecko w odpowiednim dla siebie tempie – nie ma takiego pośpiechu, co w zwykłym, codziennym uczeniu się w szkole. Duże znaczenie ma również to, że dziecko nie jest poddawane testom, kartkówkom i wszystkim stresom z tym związanych. Nie jest jednak tak, że nikt tego nie kontroluje. Po zakończonym okresie nauki należy przystąpić do egzaminu kontrolnego, by zweryfikować, czy dziecko poczyniło zakładane postępy. Egzaminy są przeprowadzane w przyjemnej i spokojnej atmosferze, dzięki czemu dziecko czuje się w pełni objęte opieką, a nie czuje presji.

W jakiej formie przeprowadzane są sprawdziany poziomu wiedzy?

Na każdym ze szczebli edukacji przeprowadzane są egzaminy, które dają informację nauczycielowi prowadzącemu o poziomie przygotowania klasy, grupy. Przeprowadzane są one w różnych formach – formie pisemnej oraz ustnej, w zależności od wymagań nauczyciela prowadzącego. Najłatwiejszą formą zaliczenia jest test, w którym są pytania zamknięte z podanymi odpowiedziami. Forma pisemna opisowa jest mniej stresująca, jednak wymaga bardzo dobrego przygotowania. Najbardziej stresującą formą jest forma ustna, kiedy następuje konfrontacja z osobą przeprowadzającą egzamin.
Egzaminom towarzyszy atmosfera niepewności, lekkiego stresu oraz nieustającej myśli, że niczego się nie potrafi i z pewnością to zaliczenie nie pójdzie po naszej myśli. Nie należy jednak oddawać się negatywnym myślom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *